Woorden van Waarde

Opdrachtgever: Nederlands Bijbelgenootschap

Woorden van Waarde is een project dat is uitgevoerd in de tijd dat ik in dienst was van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een project rondom liederen, letterlijke teksten vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling gezongen door Forever Worship met medewerking van Remco Hakkert en Angelique. Marcel Koning is de drijvende kracht achter dit project. De teksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Oude woorden in een nieuwe vertaling, krachtig en verfrissend. Dankzij dit initiatief van Marcel Koning en medewerking van heel veel enthousiaste musici klinken de teksten ons letterlijk als muziek in de oren.

De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap is ervoor te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. In dat kader zijn een vijftal concerten in het land gehouden en zijn de liederen op CD uitgebracht. Deze Youtube impressie laat je iets van de liederen meemaken.