ProjectPerfect

ProjectPerfect is een dynamisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van projecten en daarbij steeds opnieuw gebruikt maakt van onverwachte coalities. Mensen bij elkaar brengen en aan elkaar verbinden is één van de kernwaarden. Veelzijdigheid en voortdurend op zoek zijn naar innovatieve oplossingen zijn twee andere kernen.

Vanuit een brede ervaring in het werken met de vrijwillige inzet van mensen is het mogelijk om meer te doen dan het gewone. Het werken met vrijwilligers en het motiveren en stimuleren van hen is een belangrijke vaardigheid.

De website geeft een goed beeld van de ontwikkelingen die ik binnen ProjectPerfect de laatste jaren heb doorgemaakt.