Bert de Jong (1954)

Sinds medio 2010 ben ik de drijvende kracht achter ProjectPerfect.

Werken als zelfstandige is een nieuwe maar mooie uitdaging. ‘Er voor gaan’ past bij mij. Korte lijnen en een direct contact, dat is wat je kunt verwachten. Met een breed netwerk in de vele facetten van de samenleving is het mogelijk om snel te schakelen en de juiste mensen te vinden en te verbinden aan een project. Ondernemend met een duidelijke ambitie.

Veel van mijn werkervaring heb ik door de jaren heen opgedaan bij o.a. de Stichting Youth for Christ Nederland en het Nederlands Bijbelgenootschap. Jarenlang ben ik verantwoordelijk geweest voor de Fondsenwerving van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ruime ervaring, meer dan 25 jaar, in het werken met vrijwillligers. Zowel op het terrein van werving en selectie als beleidsmatig. Bij de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling was ik verantwoordelijk voor de introductie binnen het brede veld van kerkelijk Nederland.

Spreken met passie en vanuit grote betrokkenheid, is iets dat je mag verwachten. Door de jaren heen heb ik een brede sprekerservaring opgedaan, bijvoorbeeld door: spreken tijds het XnoizzFlevoFestival, vele gemeenteavonden rondom Bijbel en Bijbelgebruik, de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling, presentaties over de inzet van vrijwilligers, leiden van diensten.

Kernwoorden:

Interimmanagement | Fondsenwerving | Projectmanagement | Vrijwilligersmanagement | Spreken | Adviseren | Besturen

Bestuurlijke ervaring:

 • Bestuurslid Evangelische Alliantie, sinds januari 2007
 • Bestuurslid – secretaris – van de Stichting Lectuurvoorziening Dienst Geestelijke Verzorging. Ministerie van Veiligheid en Justitie – Dienst Justitiele Inrichtingen, sinds mei 2010
 • Bestuurslid – voorzitter – van de Stichting Internationale Bijbelbond, van februari 2010 tot en met mei 2011.
 • Bestuurslid – penningmeester – van de Stichting ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot het Jusitiepastoraat, Ministerie van Veiligheid en Justitie – Dienst Justitiele Inrichtingen – Dienst Geestelijke Verzorging, sinds juni 2012

Werkervaring:

N.V. Exploitatiemaatschappij Lauwersoog

 • 3 jaar gewerkt, verantwoordelijk voor de financiele administartie van een kleine hotelketen in het Noorden van het land

Stichting Youth for Christ Nederland

 • ruim 9 jaar gewerkt, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van o.a. het koffiebarwerk in de provincie Groningen en Drenthe
 • intensieve contacten met de volle breedte van de kerk
 • betrokken bij de beleidsontwikkeling van het werk

Nederlands Bijbelgenootschap

 • 22 jaar gewerkt, waarvan ruim 11 jaar als regiocoordinator verantwoordelijk voor de opbouw en ontwikkeling van het vrijwilligerswerk in West Nederland
 • medeverantwoordelijk voor het houden van een drietal grote ledenwerfacties
 • de laatste 11 jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de vrijwilligersbeweging: resultaat de inzet van 70 kernvrijwilligers en de betrokkenheid van totaal 2.500 vrijwilligers
 • verantwoordelijk voor de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling in de volle breedte van kerkelijk Nederland
 • voorzitter van de programmadirectie introductie NBV en het directieoverleg NBG – KBS – Jongbloed, om te komen tot een zo effectief mogelijke introductie van deze nieuwe bijbelvertaling
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het jongerenwerk onder de naam Quench, met de Arkventure en de BibleDate als belangrijke projecten voor het onderwijs
 • verantwoordelijk voor de realisatie van een goede en adequate bijbelvoorziening, zowel in het Ministerie van Defensie als het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de stichting Epafras en de stichting Exodus. Daarnaast zijn er vele kerkelijke en particuliere initiatieven ondersteund
 • mede initiatiefnemer van het project ‘Labyrint’, een samenwerking met Youth for Christ Nederland. In 2008 verscheen bij Jongbloed een gelijkname uitgave
 • verantwoordelijk voor de viering van het 190-jarig jubileum van het Bijbelgenootschap
 • mede initiatiefnemer en adviseur van de Jongerenbijbel
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het netwerk dat voor het Bijbelgenootschap van belang is: zowel in de volle breedte van de kerk als ook op het terrein van de media en de politiek

Artikelen en uitgaven:

 • Een beweging in beweging, werken met vrijwilligers vraagt om professionele aanpak. Leadership, 5e jaargang nummer 1, maart 2010
 • Bruggen bouwen naar de toekomst. Vrijwillige Inzet Onderzocht, wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek naar Vrijwilligerswerk, 1e jaargang nummer 1, april 2004 
 • Jeugdwerk in een supermarktcultuur, over de nieuwe vorm van de jeugdcultuur en de Evangelische Jeugdbeweging. redactie: G.J. Blanken. Kok Voorhoeve, Kampen, 2003
 • Alles over de koffiebar. mede auteur, Bijbel Kiosk Vereniging – Youth for Christ Nederland, Driebergen 1984.