Nationale Synode – Geloven in verbondenheid

Opdrachtgever: Stuurgroep Nationale Synode

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2010 is in Dordrecht de Nationale Synode gehouden. De tweede Nationale Synode, na die van 1618-1619. Een unieke gebeurtenis waar honderden mensen bij elkaar zijn gekomen voor het geloofsgesprek en twee grote vieringen in de Grote Kerk van Dordrecht. Het centrale thema van deze Nationale Synode was: geloven in verbondenheid. Vanuit vrijwel alle kerken in Nederland waren afgevaardigden bijeen. Tevens waren er buitenlandse gasten van enkele kerken aanwezig.

Naast twee vieringen in de Grote Kerk in Dordrecht werd in het Wartburg Collega het geloofsgesprek gehouden. Inspirerend en bemoedigend. Veel deelnemers aan de synode hebben – evenals in 1618 – 1619 – gastvrijheid gekregen van particulieren uit de Dordse regio.

Centraal stond de credotekst zoals de Stuurgroep Nationale Synode die in 2009 had gepubliceerd. Een hartekreet om samen één te zijn en voorbij de kerkelijke verdeeldheid te komen. Naar aanleiding van de credotekst is de uitgave ‘Geloven in verbondheid’ verschenen.

Als projectleider van de Nationale Synode was ik verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van dit project.