Veelkleurig getuigen

Opdrachtgever: Nederlandse Zendingsraad

Ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Wereldzendingsconferentie Edinburgh 2010 werd tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking een multiculturele viering gehouden. De viering werd georganiseerd door de Nederlandse Zendingsraad, Evangelische Zendingsalliantie, Raad van Kerken Nederland, Evangelische Alliantie en Samen Kerk in Nederland. De Stichting Opwekking was als gastheer intensief bij de opzet en de organisatie betrokken. Het leidende motief was: Geef een gezicht aan elkaar.

Dit was een historisch moment. Voor het eerst waren zoveel verschillende organisaties bij elkaar gaan zitten om te komen tot deze grote viering. Kijkend naar de kerkelijke verhouding is er sprake van een unieke coalitie die gezamenlijk in staat bleek om een prachtig mooi en inspirerend evenement neer te zetten.