Waar staan we voor

ProjectPerfect is medio 2010 gestart en heeft zich onderscheiden in de ontwikkeling  van projecten die zich bevinden op het snijvlak van kerk en samenleving. Om een lang verhaal in een paar woorden samen te vatten, het gaat om: bruggen bouwen | vrijwilligers | ondernemend | ambitie | netwerken | inspireren | veelzijdig | onverwachte coalities ontwikkelen | initieren | innovatief | kansen scheppen | mensen en organisaties.

Vanuit een breed en actueel relatienetwerk is het mogelijk om binnen korte tijd inhoudelijk sterke projecten te realiseren. Bruggen bouwen is daarbij een kernwoord. Mensen bij elkaar brengen en zo gezamenlijk een project realiseren, dat is waar we voor staan. In de Nederlandse samenleving is de inzet van vrijwilligers op veel terreinen niet meer weg te denken. Hun inzet is vaak essentieel en van doorslaggevend belang bij de realisatie van een project.  De ruime ervaring op het terrein van vrijwilligersmanagement betekent dat we de vrijwillige inzet kunnen optimaliseren en tevens – indien nodig – beleidsmatig kunnen verankeren binnen uw organisatie. Kerk en samenleving is een thema dat als een rode draad door een veelheid van de projecten loopt, die betrokkenheid kenmerkt de motivatie waar vanuit gewerkt wordt.

Interimmanagement | Fondsenwerving | Projectmanagement | Vrijwilligersmanagement |

Spreken | Adviseren | Besturen