Schuldhulpmaatje.

Opdrachtgever: Samen Kerk in Nederland (SKIN)

Schuldhulpmaatje is een project van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek Diaconaal Bureau (LKDB), Samen Kerk in Nederland, de Evangelische Alliantie en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Zij werken samen in het Platform voor Christelijke Schulphulp-preventie (PCS). Dit project heeft als doel schuldhulpmaatjes te vinden vanuit de breedte van kerkelijk Nederland. Deze schuldhulpmaatjes worden opgeleid om als buddy te functioneren voor mensen die grote financiele problemen hebben. Omdat financiele problemen vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het van belang dat mensen geholpen worden.

Voor SKIN heb ik – samen met hen – een plan ontwikkeld om schuldhulpmaatjes te vinden. Een traject van werving en selectie, gekoppeld aan diverse presentatieavonden voor leden van migrantenkerken over de problematiek van de schuldhulpverlening.