Stichting Christelijke Filosofie

 • analyse van de bestaande fondsenwervingsstrategie
 • advisering ten behoeve van in gebruik zijnde database
 • ontwikkeling van een plan van aanpak gericht op fondsenwerving

Christennetwerk GMV

 • plan van aanpak gericht op de ontwikkeling van een speciale ‘module’ vrijwillige inzet binnen het aanbod van het Christennetwerk GMV
 • schrijven van content – 100 vragen voor en van de vrijwilliger – voor de website

Zeister Zendingsgenootschap

 • ontwikkelen van een database analyse met het oog op de versterking van de fondsenwerving
 • schrijven van een plan van aanpak ten behoeve van de implementatie

Nederlandse Zendingsraad

 • Veelkleurig Getuigen – zie ook onder projecten
 • vormgeven als projectleider aan een grote multiculturele viering met tienduizenden bezoekers
 • het mobilseren van de betrokkenheid van alle deelnemende groepen en beweging, in het bijzonder de leden van de migrantenkerken

Nationale Synode

 • Nationale Synode – zie ook onder projecten
 • als projectleider verantwoordelijk voor het geheel van de Nationale Synode
 • twee grote vieringen in de Grote Kerk in Dordrecht met een passend programma dat recht doet aan het geheel van kerken en tevens een duidelijk geluid heeft in de Nederlandse samenleving
 • vanuit de sluitingsviering is een adventsboodschap voor de 3e adventszondag ontwikkeld, waardoor de Nationale Synode in het hele land een plek heeft gekregen
 • de ontwikkeling van het geloofsgesprek naar analogie van het Global Christian Forum

Samen Kerk in Nederland

 • Schuldhulpmaatje – zie ook onder projecten
 • het werven van vrijwilligers uit migrantenkerken die bereid waren opgeleid te worden tot schuldhulpmaatje

Protestantse Kerk in Nederland

 • Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP)
 • verantwoordelijk voor de zgn.koppeling tussen de plaatselijke gemeenten en het LRP systeem
 • opzetten van trainingen ten behoeve van de gebruikers
 • ontwikkelen van landelijke informatieve brochure
 • inventarisatie van de landelijke dienstverlening ten behoeve van de plaatselijke gemeenten
 • ad interim teamleider van de Service Desk
 • coaching van de teamleider
 • deelname aan de werkgroep om te komen tot verbetering van de interne processen op het terrein van productontwikkeling en – realisatie

Dienst Geestelijke Verzorging van de dienst Justitiele Inrichtingen. Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • advisering en realisatie van de uitgave ‘Hou me vast, laat me los’, speciale uitgave ter gelegenheid van de start van het project Verbinden en Versterken. Een uitgave met herstelgericht pastoraat als focus en diverse persoonlijke verhalen van gedetineerden.

Ancurio

 • ondersteuning bij de ontwikkeling van een persoonlijke mailing voor klanten en bezoekers

Multi Media Concepts

 • Kerkdrukwerk.nl
 • het initieren en opzetten van kerkdrukwerk.nl, een digitale mogelijkheid voor alle kerken die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland om – binnen de kaders van de huisstijl van de PKN – producten te maken voor plaatselijk gebruik. Het gaat dan om briefpapier, het kerkblad, de weekbrief, de liturgie e.d.
 • binnen het totale plan is deze oplossing voor kerken meestal goedkoper dan de tot nu toe gebruikelijke oplossingen
 • voor de dienstenorganisatie van de PKN betekent dit een sterkere koppeling met de landelijk ingevoerde huisstijl

Internationale Bijbelbond

 • interimmanagement
 • stroomlijnen van de interne processen en komen tot vernieuwing van de organisatie
 • ontwikkelen van een businessplan voor de komende jaren
 • onderzoeken of de zelfstandigheid van het werk gewaarborgd kan worden en als dat niet zo is, wat zijn dan realistische alternatieve modellen en mogelijkheden
 • versterken van het netwerk en de relatie tussen de organisatie en het netwerk versterken