Vrijwilligerwerk

Een beweging in beweging

Het typerende van het vrijwilligerswerk is dat het altijd in beweging is. Werken met vrijwilligers vraagt om een professionele aanpak. Het werken met vrijwilligers is de laatste jaren sterk veranderd. Hij of zij wil – terecht! – meedenken en in het proces betrokken worden. Dat betekent dat je daar rekening mee moet houden, bijvoorbeeld: niet iedere vrijwilliger is overdag beschikbaar. Vrijwilligers zijn vaak het goud van de organisatie. Ze zijn sterk gemotiveerd en vanuit een duidelijk missie gaat men aan de slag. Die betrokkenheid bij de organiatie of beweging is van groot belang.

Voor een organisatie die werkt, of gaat werken, met vrijwillige inzet is het belangrijk om zich te realiseren wat dit van de organisatie en met name van de mensen die er werken vraagt. De uitdaging is om de inzet van de vrijwilliger zo te kiezen dat er een duidelijk win-win situatie ontstaat. Meer en meer is sprake van ‘geleid vrijwilligerswerk’ of zie dat mensen vrijwilligerswerk doen om daarmee hun werkervaring te vergroten. Op een CV staat de vrijwillige inzet ook uitstekend.

Aandachtsgebieden 

  • ontwikkelen van een helder en concreet – meetbaar – beleidsplan
  • een inzichtelijk werving en selectie traject
  • vrijwilligerscontracten
  • financiele afspraken en de eventuele fiscale effecten daarvan
  • training en deskundigheidsbevordering
  • duidelijke functiebeschrijvingen
  • verzekeringspakket afstemmen op de vrijwillige inzet
  • afspraken maken over de aansturing, terugkoppeling en verantwoordelijkheid