Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje. Opdrachtgever: Samen Kerk in Nederland (SKIN) Schuldhulpmaatje is een project van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek Diaconaal Bureau (LKDB), Samen Kerk in Nederland, de Evangelische Alliantie en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)....