Fondsenwerving

Investeren in een relatie

Natuurlijk gaat het bij fondsenwerving over geld, maar voordat we aan geld toe zijn is het belangrijk om je te verdiepen in de gever, de donateur of het lid. Wie is hij of zij? Wat is de motivatie om te geven. Fondsenwerving gaat over het bouwen van een relatie. Dat betekent investeren in de toekomst, investeren in het contact.

Fondsenwerving vraagt om een lange termijnvisie die je moet kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het gaat over plannen, nieuwe wegen vinden, testen, afweging van kosten en baten. Het gaat over durven. Durven investeren in de relatie met de donateur. De donateur maakt immers het verschil. Vanuit een jarenlange ervaring met leden- en fondsenwerving – zowel op strategisch niveau of in de dagelijkse hands-on praktijk – is het mogelijk om snel te komen tot een concreet en meetbaar plan van aanpak.

Uitdaging SEPA

Een grote uitdaging voor iedere leden- en fondsenwervende organisatie is de komende invoering van SEPA. Vanaf 1 februari 2014 wordt het de europese standaard voor het betalingsverkeer ingevoerd en dat is meer dan alleen maar een aanpassing van het banknummer. Er komt extra werk op iedereen af om met SEPA aan de slag te kunnen. Maar realiseren we ons ook wat dit betekent in de vorm van meer- of minderopbrengsten? Maken we deze uitdaging tot een kans?

Meedenken

In een gesprek kunnen we kort en bondig de situatie schetsen waarbij we de mogelijke effecten en kansen voor uw organisatie in beeld brengen.