Veel organisaties willen graag een mooi rekeningnummer. Zo’n mooi nummer – bijvoorbeeld 555 – is makkelijk te onthouden. Je kunt het simpel en eenvoudig communiceren. Voor je gevers – je achterban – is het makkelijk. Handig om snel nog even een gift over te maken.

Dat mooie nummer gaat verdwijnen. Het bekende 555 wordt NL08 INGB 0000 0005 55. Communciatie van een nummer van 18 posities is veel lastiger. Hoe gaan mensen dat onthouden? Hoe gaan organisaties dat communiceren? Vanaf 1 februari 2014 is het zover en behoren alle oude nummer tot het verleden.

Dat lijkt nog ver weg, maar er is geen tijd te verliezen. Nadenken over je communicatiestrategie is hierbij belangrijk, maar ook allerlei vragen over welke effecten dit heeft op je fondsenwerving. Iedereen zweet nu weer op de cijfers voor de begroting 2013. Neem daarin maar een duidelijke onkostenpost op voor dit hele SEPA traject. Je bent er niet met alleen maar een ander rekeningnummer.

Maak van dit traject een kans, een uitdaging! Het kan, de mogelijkheden zijn er. Het mooie nummer verdwijnt maar er kan veel moois voor in de plaats komen.