Nationale Synode

Nationale Synode – Geloven in verbondenheid Opdrachtgever: Stuurgroep Nationale Synode Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2010 is in Dordrecht de Nationale Synode gehouden. De tweede Nationale Synode, na die van 1618-1619. Een unieke gebeurtenis waar...

Woorden …

Woorden van Waarde Opdrachtgever: Nederlands Bijbelgenootschap Woorden van Waarde is een project dat is uitgevoerd in de tijd dat ik in dienst was van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een project rondom liederen, letterlijke teksten vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling...

Veelkleurig …

Veelkleurig getuigen Opdrachtgever: Nederlandse Zendingsraad Ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Wereldzendingsconferentie Edinburgh 2010 werd tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking een multiculturele viering gehouden. De viering werd georganiseerd door...

Quench

Quench Opdrachtgever: Nederlands Bijbelgenootschap De Quench is een aantal jaren de naam geweest voor het jongerenwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een grote groep jongeren werd op een eigentijdse wijze bij het bijbelwerk betrokken. Met name tijdens het...

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje. Opdrachtgever: Samen Kerk in Nederland (SKIN) Schuldhulpmaatje is een project van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek Diaconaal Bureau (LKDB), Samen Kerk in Nederland, de Evangelische Alliantie en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)....

Laat u verrassen

Laat u verrassen Opdrachtgever: Nederlands Bijbelgenootschap Een landelijke actie waarbij alle predikanten en voorgangers persoonlijk een presentatieset kregen aangeboden waardoor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap opnieuw bij hen onder de aandacht werd...